Welcome to the wonderful world of the Güs, where the trees are in continuous motion and healing crystals are growing out of the ground! The Güs collect them busily to help the forest creatures by using their magical power. But it’s not easy to get the crystals, Morc keeps on watching and he does everything that he can, to make the mission more difficult. But fortunately, little creatures are hiding among the roots of the trees who help the Güs in their adventure.

RRP €36
Category:
Brand:Marbushka

Description

Волшебный мир Гю

Гю (Gü) – забавный лесной народец, лекари растений, а еще они дают всему смешные названия, битком набитые буквами «ю». У Гю есть секретные рецепты целебных зелий для всех растений. Зелья ни в коем случае нельзя смешивать! Только правильная комбина- ция кристаллов поможет излечить болезни и распутать побеги. Волшебные кристаллы спрятаны на полянках в лесу. Но лес постоянно движется, проходы к полянкам ускользают, и всё это усложняет работу Гю. Ещё в лесу может повстречаться Морок – он любит всем морочить голову, а перемен не любит, и вообще страшная вредина, ни с кем не дружит, и потому обязательно постарается помешать собрать кристаллы. Кроме того, иногда происходят неожиданные встречи с разными лесными Существами.

Семейная игра для 2-4 игроков в возрасте от 5 лет, примерное время игры 20 минут.

Gī burvju pasaule

Gī (Gü) ir amizanta meža tauta, augu dziednieki, kuri visam dod smieklīgus nosaukumus ar daudz jo daudz „ī”. Gī ir slepenas ārstniecisko dziru receptes visiem augiem. Dziras nekādā gadījumā nedrīkst samaisīt! Tikai pareiza kristālu kombinācija palīdzēs izārstēt slimības un atšķetināt asnus. Burvju kristāli ir noslēpti meža pļavās. Taču mežs nepārtraukti kustas, ejas līdz pļavām aizslīd, tas viss sarežģī Gī darbu. Vēl meža var sastapt Moroku – tam patīk visiem jaukt galvu, tas nemīl pārmaiņas un vispār ir liels kaitēklis, ne ar vienu nedraudzējas, tādēļ vienmēr mēģinās traucēt savākt kristālus. Turklāt dažreiz ir negaidītas tikšanās ar dažādām meža Būtnēm.

Ģimenes spēle 2-4 spēlētājiem vecumā no 5 gadiem, aptuvenais spēles ilgums 20 minūtes.

Additional information

Dimensions21.5 × 21.5 × 3.5 cm