Huh, what is in the garage?

Somewhere in the world there lives a purple-haired monster. You might have already heard tales about his sister who travels from wardrobe to wardrobe. Our purple friend tagged along with his sister for a while, until he realized that clothes are just not his thing. He emerged from the wardrobe and left his sister sighing among the garments. He left the house through the garage, we know that he has been there from the mess he leaves behind. Sometimes, that is why the adults can’t find their tools even when they are absolutely sure that they put them back in their place the day before. Can you remember where everything is in the garage?

RRP €22
Category:
Brand:Marbushka

Description

Ого, что это в гараже?

Жил-был монстр с лиловыми волосами. Возможно, вам доводилось слышать истории о его брате, путешествующем из шкафа в шкаф. Наш лиловый приятель тоже какое-то время путешествовал с братом, пока не понял, что одежда не в его вкусе. И тогда он покинул шкаф. Хотел было ускользнуть через гараж и уйти, но тут его внимание привлекли разнообразные инструменты, приспособления и прочие штуки. Они его просто очаровали, и он ошутил себя совершенно счастливым среди всех этих блестящих железяк. И, конечно же, он с удовольствием навел там беспорядок. Потому-то взрослые иногда никак не могут найти инструменты, хотя уверены, что клали их на место. А вы сумеете вспомнить, что где лежит в гараже?

Мемори-игра для 2-4 игроков от 5 лет. Время партии: примерно 20 минут.

Oho, kas tad te garāžā?

Reiz dzīvoja briesmonis ar violetas krāsas matiem. Iespējams, jūs esat dzirdējuši stāstus par viņa brāli, kas ceļo no skapja uz skapi. Mūsu violetais draugs arī kādu laiku ceļoja kopā ar brāli, kamēr nesaprata, ka apģērbs tam nemaz netīk. Tad viņš pameta skapi. Tiklīdz viņš gribēja aizlavīties caur garāžu un doties prom, te viņa uzmanību piesaistīja dažnedažādie instrumenti, ierīces un līdzīgas mantiņas. Tās viņu vienkārši apbūra, un viņš sajutās tik laimīgs visu šo spīguļojošo dzelzs priekšmetu vidū. Protama lieta, viņš ar baudu sarīkoja tur nekārtību. Tieši tādēļ pieaugušie dažreiz nevar atrast instrumentus, lai arī ir pārliecināti, ka likuši tos savā vietā. Vai jūs varēsiet atcerēties, kas un kur atrodas garāžā?

Iegaumēšanas spēle 2-4 spēlētājiem vecumā no 5 gadiem. Partijas laiks: aptuveni 20 minūtes.

Additional information

Dimensions21.5 × 21.5 × 3.5 cm