Full moon circus

The circus world is full of glamour, magic, and… intrigue. Who is the best, who is the most talented? That is always the question. The answer can not be revealed until you get in the ring. But this task is harder than you would think, because in the shadows of the circus wagons the jealous magician is watching you, and he will do anything so you and your partner can not reach the stage. He wants the glory all to himself, and he wants to prevent you from performing your act in the circus tent with magic.

RRP €36
Category:
Brand:Marbushka

Description

Цирк «Полнолуние»

Цирковая жизнь полна волшебства, окутана ореолом романтики и… интриг. Кто лучше, кто талантливее? Это всегда под вопросом, и ответ станет ясен лишь тогда, когда вы выйдете на арену. А задача эта труднее, чем может показаться — в сумраке цирковых вагончиков завистливый фокусник следит за вами, и он готов на всё, лишь бы вы с напарником не добрались до арены. Он хочет, чтобы вся слава досталась ему, и потому сделает всё, на что способен, чтобы не дать вам исполнить номер.

Игра-ходилка для 2-4 игроков в возрасте от 5 лет. Длительность около 20 минут.

Cirks «Pilnmēness»

Cirka dzīve ir pilna ar maģiju, apvīta ar romantikas oreolu un… intrigām. Kurš ir labāks, kurš ir talantīgāks? Tas vienmēr paliek kā jautājums, un atbilde būs skaidra tikai tad, kad Jūs stāsieties arēnā. Šis uzdevums ir sarežģītāks nekā var šķist — cirka vagoniņu mijkrēslī skaudīgais triku meistars seko jums un ir gatavs uz visu, lai tik Jūs ar savu pārinieku netiktu līdz arēnai. Viņš grib, lai visa slava tiktu viņam, tādēļ darīs visu, ko spēj, lai neļautu jums parādīt priekšnesumu.

Gājienu spēle 2-4 spēlētājiem vecumā no 5 gadiem. Ilgst aptuveni 20 minūtes.

Additional information

Dimensions31.5 × 16.5 × 3.5 cm