The lost necklace

The evil witch has cursed the beautiful princess. She has ripped apart the princess magical necklace and scattered its forty pearls in the garden. To lift the curse, the pearls have to be found before the last golden grain of sand falls in the hourglass. A creative team game with Czech glass beads for nimble handed children.

RRP €26
Category:
Brand:Marbushka

Description

Потерянное ожерелье

Когда-то в далеком-далеком королевстве жила прекрасная принцесса. Однажды злая ведьма из зависти к красоте принцессы прокляла принцессу, околдовала ее и погрузила в глубокий сон. Ведьма разорвала волшебное ожерелье принцессы и разбросала 40 бусин по саду. Все королевство узнало, что принцесса не пробудится ото сна, пока кто-то не найдет все бусины в высокой траве и не соберет их в целое ожерелье. Чтобы разрушить проклятье, нужно найти все бусины до того, как последняя песчинка в часах упадет.

Принцесса все еще спит, она ждет своих спасителей!

Игра для 2-4 игроков от 4 лет

Nozaudētā kaklarota

Tālu tālā karaļvalstī reiz dzīvoja brīnišķīga princese. Vienreiz ļauna ragana aiz skaudības par princeses skaistumu to nolādēja, apbūra un iegremdēja dziļā miegā. Ragana pārrāva princese burvju kaklarotu un izmētāja 40 pērles pa dārzu. Visa karaļvalsts uzzināja, ka princese nepamodīsies no miega, kamēr kāds neatradīs visas pērles garajā zālē un nesavāks tās vienā kaklarotā. Lai tiktu vaļā no lāsta, jāatrod visas pērles līdz brīdim, kad pulkstenī krīt pēdējais smilšu grauds.

Princese joprojām guļ un gaida savus glābējus!

Spēle 2-4 spēlētājiem no 4 gadu vecuma

Additional information

Dimensions31.5 × 16.5 × 3.5 cm