Who am I in Wonderland?

Which fairy tale hero would you like to be? The Dragon or the Princess? Lets make it a surprise instead! Pick a card and let the magic begin! Only the others can see who you have become, do not even try to look into the mirror! Your task is to ask clever questions and guess who you are based on the answers of the other players. Guessing game for 2-10 players above 6 years of age.

RRP €12
Category:
Brand:Marbushka

Description

Кто я в Стране Чудес?

Каким сказочным персонажем вы хотели бы стать? Драконом или Принцессой? А пускай это станет сюрпризом! Тяните карту, и да свершится волшебство! Только остальные будут видеть, кем вы оказались, и даже не думайте подойти к зеркалу! Ваша задача — задавать правильные вопросы и угадать, кто вы, слушая ответы.

Игра-угадайка для 2-6 игроков в возрасте от 6 лет.

Kas es Brīnumzemē?

Par kādu pasaku tēlu Jūs gribētu kļūt? Par drakonu vai princesi? Lai tas ir pārsteigums! Velciet kartīti, un lai notiek brīnums! Tikai pārējie redzēs, kas Jūs tagad esat, pat nedomājiet pienākt pie spoguļa! Jūsu uzdevums  — uzdot pareizus jautājumus un uzminēt, kas Jūs esat, klausoties atbildes.

Minēšanas spēle 2-6 spēlētājiem vecumā no 6 gadiem.

Additional information

Dimensions21.5 × 21.5 × 3.5 cm